חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - לאספקה רכישה ואחזקה של כוונות מסוג "טריג'יקון" לנשקים
מספר הודעה:
39
תאריך פרסום:
08/11/2016
תאריך אחרון להשגה/מענה:
27/11/2016
תאריך סיום פרסום:
27/11/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
תהא ל- 60 חודשים
שם ספק/ים:
קאריל בע"מ
שווי ההתקשרות:
כ- 300,000 ש"ח לא כולל מע"מ
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
אילן כהן
דוא"ל איש קשר:
ilanco@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9711296
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר