חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - לרכישה, רישוי ותחזוקת מוצרי Nintex
מספר הודעה:
38
תאריך פרסום:
29/09/2016
תאריך אחרון להשגה/מענה:
07/11/2016
תאריך סיום פרסום:
07/11/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
תהא לחמש שנים ובנוסף אופציה להארכה בעד 60 חודשים נוספים
שם ספק/ים:
בינת מערכות תוכנה בע"מ
שווי ההתקשרות:
כ- 12,480 $ לרכישת רישיונות וכ- 12,500 ₪ עבור שעות ליווי ותמיכה לכל שנת התקשרות
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
פלג מצויינים
דוא"ל איש קשר:
PELEGME@IAA.GOV.IL
מספר פקס:
03-9711296
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר