חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - לרכישה ואספקה רכב ייעודי לפינוי אשפה ממטוסים
מספר הודעה:
36
תאריך פרסום:
25/09/2016
תאריך אחרון להשגה/מענה:
03/11/2016
תאריך סיום פרסום:
03/11/2016
פרטי ההתקשרות
 
שם ספק/ים:
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
שווי ההתקשרות:
173,033 ₪ כולל מע"מ לרכישת הרכב
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
אילן כהן
דוא"ל איש קשר:
ilanco@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9711296
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר