חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - למתן שרותי התקנה ואחזקת מערכות גילוי אש וכיבוי בגז "Kidde Fire Systems"
מספר הודעה:
31
תאריך פרסום:
29/08/2016
תאריך אחרון להשגה/מענה:
18/09/2016
תאריך סיום פרסום:
18/09/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
3 שנים ואופציה נוספת של 36 חודשים בכל תמהיל שתקבע הרשות
שם ספק/ים:
יעד בטיחות חברה לסחר והנדסה בע"מ
שווי ההתקשרות:
לאחזקה כוללת - כ- 230,000 ₪ בשנה. לתיקון נזקים ועבודות שאינן במסגרת חוזה האחזקה הכוללת - בהתאם לצרכי הרשות מעת לעת
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
נחום אורגד
מספר פקס:
03-9752608
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר