חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - לרישוי אחזקה ושדרוג מערכת תמחיר SAS
מספר הודעה:
25
תאריך פרסום:
31/12/2017
תאריך אחרון להשגה/מענה:
18/01/2018
תאריך סיום פרסום:
18/01/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
36  חודשים ואופציה ל-24 חודשים נוספים
שם ספק/ים:
מ.י.ה. מחשבים בע"מ
שווי ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
אילן כהן
דוא"ל איש קשר:
ilanco@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9711296
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר