חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - למתן שרותי אספקה, התקנה, הדרכה, אחזקה ושדרוגי תוכנה למערכת העברת תמונה אווירית בשדה"ת הרצליה ונתב"ג
מספר הודעה:
24
תאריך פרסום:
10/12/2017
תאריך אחרון להשגה/מענה:
27/12/2017
תאריך סיום פרסום:
27/12/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
3 שנים ואופציה ל-3 שנים נוספות
שם ספק/ים:
מטאו-טק שירותי מטאורולוגיה בע"מ
שווי ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
ערן רש
דוא"ל איש קשר:
Logistics-mint@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9752608
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר