חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - למתן שרותי תמיכה טכנית הן לחומרה והן לתוכנה, לספק שרותי הדרכה להנדסאי אלקטרוניקה ברשות ולביצוע עבודות אחזקה למערכת אוטומציה לעיבוד תמונה אווירית
מספר הודעה:
23
תאריך פרסום:
23/10/2017
תאריך אחרון להשגה/מענה:
09/11/2017
תאריך סיום פרסום:
09/11/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
עד סוף 12/2025
שם ספק/ים:
LEIDOS/ארה"ב
שווי ההתקשרות:
היקף ההתקשרות לשנה בעבור מתן שרותי תמיכה טכנית הינו 1,100,000$, ועלות של 580,000$ בעבור שירותי הדרכה
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
אורית צלח
דוא"ל איש קשר:
orittz@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9721723
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר