חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - למתן שירותי התקנות אחזקה, ושיפוץ של מערכות להפעלת פתחי עשן בנתב"ג מתוצרת החברות "SIMON RWA", COOPERS"" ו- " D+H MECHATRO"
מספר הודעה:
22
תאריך פרסום:
15/10/2017
תאריך אחרון להשגה/מענה:
01/11/2017
תאריך סיום פרסום:
01/11/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
3 שנים ובנוסף, אופציה ל-36 חודשים נוספים
שם ספק/ים:
מטלפרס יצוא (1982) בע"מ
שווי ההתקשרות:
כ- 60,000 ש"ח בשנה לעבודות אחזקה, לצורך ביצוע עבודות התקנות חדשות שיפוץ ותיקון מערכות בהתאם לצרכי  הרשות מעת לעת
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
משה פישר
דוא"ל איש קשר:
Logistics-mint@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9752608
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר