חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד- לאספקה ותחזוקה של תוכנה לניתוח וחקירת הגבלות בניה לגובה המשולב עם מערכת תכנון שדות תעופה SkySafe
מספר הודעה:
20
תאריך פרסום:
18/06/2018
תאריך אחרון להשגה/מענה:
05/07/2018
תאריך סיום פרסום:
05/07/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
24 חודשים
שם ספק/ים:
Transoft Solutions / הולנד
שווי ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
גב' אורית צלח
דוא"ל איש קשר:
orittz@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9721723
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר