חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - להתקשרות בחוזה לצורך התחברות לרשת התקשורת PENS (Pan European Network Services)
מספר הודעה:
1
תאריך פרסום:
05/01/2017
תאריך אחרון להשגה/מענה:
23/01/2017
תאריך סיום פרסום:
23/01/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
5 שנים
שם ספק/ים:
EUROCONTROL
שווי ההתקשרות:
כ-115,000 אירו לתקופה של 5 שנים
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
מיכאל גרינברג
דוא"ל איש קשר:
michaelgr2@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9711296
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר