חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - לצורך טיפול בלינת משתתפי כנס הספורטיאדה
מספר הודעה:
19
תאריך פרסום:
10/09/2017
תאריך אחרון להשגה/מענה:
01/10/2017
תאריך סיום פרסום:
01/10/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
5 שנים
שם ספק/ים:
מרכז הפועל
שווי ההתקשרות:
כ- 270,000 לשנה
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
לייני שפיגל
דוא"ל איש קשר:
elaines@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9711296
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר