חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד לאספקת גופי תאורת LED לתאורת ציר מסלול ותאורת נגיעה מתוצרת חברת ADB.
מספר הודעה:
18
תאריך פרסום:
27/08/2017
תאריך אחרון להשגה/מענה:
13/09/2017
תאריך סיום פרסום:
13/09/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/ים:
ADB SAFEGATE BVBA
שווי ההתקשרות:
היקף צפוי של ההתקשרות מוערך בכ - 500,000 אירו.
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
מיכל ולץ
דוא"ל איש קשר:
michalve@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9711296
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר