חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - לצורך טיפול סביבתי בפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות
מספר הודעה:
17
תאריך פרסום:
23/07/2017
תאריך אחרון להשגה/מענה:
09/08/2017
תאריך סיום פרסום:
09/08/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כל עוד שני התאגידים הינם גופי היישום היחידים המוכרים על ידי המשרד להגנת הסביבה
שם ספק/ים:
1. אקומיוניטי- תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית בע"מ; 2. מ.א.י – תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ
שווי ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
לייני שפיגל
דוא"ל איש קשר:
elaines@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-971129
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר