חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - למתן שירותי שיפוץ, שדרוג ואחזקה של דחסן זבל בתחנת המעבר בנתב"ג
מספר הודעה:
14
תאריך פרסום:
12/06/2017
תאריך אחרון להשגה/מענה:
02/07/2017
תאריך סיום פרסום:
02/07/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
3 שנים ואופציות ל-36 ו-48 חודשים נוספים
שם ספק/ים:
קבוצת אלון מתכת בע"מ
שווי ההתקשרות:
כ- 500,000 ₪ לביצוע שיפוץ ושדרוג וכ- 80,000 ₪ לשנה לצורך אחזקה כוללת
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
נחום אורגד
דוא"ל איש קשר:
Logistics-mint@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9752608
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר