חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - לאספקת חלקי חילוף למערכות PAPI מתוצרת חברת Reserch Engineers באתרי רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
13
תאריך פרסום:
01/06/2017
תאריך אחרון להשגה/מענה:
20/06/2017
תאריך סיום פרסום:
20/06/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
5 שנים
שם ספק/ים:
Research Engineers
שווי ההתקשרות:
כ – 50,000 דולר אוסטרלי בשנה
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
מיכל ולץ
דוא"ל איש קשר:
michalve@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9711296
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר