חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד- Esterline Belgium BVBA למתן שירותי אספקה, התקנה, הדרכה, אחזקה ושדרוגי תוכנה של מסכי תצוגת תמונת מכ"מ אווירית למגדלי פיקוח ויחידות הבקרה ברש"ת
מספר הודעה:
12
תאריך פרסום:
24/04/2018
תאריך אחרון להשגה/מענה:
13/05/2018
תאריך סיום פרסום:
13/05/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/ים:
Esterline Belgium BVBA
שווי ההתקשרות:
כ- 51,000 אירו בשנה
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
מר משה פישר
דוא"ל איש קשר:
moshefi@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9752608
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר