חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - לחברות בארגון J.I.G המסדיר את פעילותם של מתקני האכסון, צנרת הידרנטים, תדלוק מטוסים וטיפול בדלקים בשדות תעופה בעולם
מספר הודעה:
12
תאריך פרסום:
01/06/2017
תאריך אחרון להשגה/מענה:
20/06/2017
תאריך סיום פרסום:
20/06/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
5 שנים
שם ספק/ים:
J.I.G (Joint Inspection Group)
שווי ההתקשרות:
תשלום חד פעמי של 7,500 ליש"ט ותשלום שנתי של 6,500 ליש"ט
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
מיכל ולץ
דוא"ל איש קשר:
michalve@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9711296
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר