חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - קיום סקרי שביעות רצון בנתב"ג עפ"י תוכנית הדגימה של ארגון ACI
מספר הודעה:
11
תאריך פרסום:
16/04/2018
תאריך אחרון להשגה/מענה:
07/05/2018
תאריך סיום פרסום:
07/05/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/ים:
Airports Council International) ACI)
שווי ההתקשרות:
כ- 37,000 $
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
גב' מורן אורדן
דוא"ל איש קשר:
moranor@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9711296
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר