חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - התקשרות לצורך תחזוקה ושו"שים למערכת חישוב נוכחות וניהול הסכמי תשלום שעות עבודה
מספר הודעה:
11
תאריך פרסום:
23/05/2017
תאריך אחרון להשגה/מענה:
14/06/2017
תאריך סיום פרסום:
14/06/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
5 שנים ובנוסף אופציה להארכה בעד 60 חודשים נוספים
שם ספק/ים:
סינריון מערכות בע"מ
שווי ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
פלג מצויינים
דוא"ל איש קשר:
PELEGME@IAA.GOV.IL
מספר פקס:
03-9711296
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר