חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - להכשרת עובדי אחזקה להתקנה והפעלת תקני גז טבעי בקורסי גפ"מ
מספר הודעה:
6
תאריך פרסום:
21/02/2018
תאריך אחרון להשגה/מענה:
12/03/2018
תאריך סיום פרסום:
12/03/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/ים:
פזגז בע"מ
שווי ההתקשרות:
כ- 400,000 ש"ח לכל ההכשרות
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
לייני שפיגל
דוא"ל איש קשר:
helainesh@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9711296
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר