חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - לבחינת טענות הקשורות למדידת הכמויות במחלוקת משפטית
מספר הודעה:
5
תאריך פרסום:
08/02/2018
תאריך אחרון להשגה/מענה:
27/02/2018
תאריך סיום פרסום:
27/02/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/ים:
כ.נ.פ (מ.ש) כלכלה, ניהול ופקוח הנדסי בע"מ
שווי ההתקשרות:
על בסיס שעות עבודה בפועל בסך של 400 ש"ח לשעה ללא מע"מ
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
לייני שפיגל
דוא"ל איש קשר:
helainesh@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9711296
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר