חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - למתן שירותי שרותי אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד ומערכת בקרה לתאורת חירום, מתוצרת חברת MACKWELL
מספר הודעה:
1
תאריך פרסום:
16/01/2018
תאריך אחרון להשגה/מענה:
01/02/2018
תאריך סיום פרסום:
01/02/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
36 חודשים ואופציה ל-24 חודשים נוספים
שם ספק/ים:
אנלטק בע"מ
שווי ההתקשרות:
כ-150,000 בשנה
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
משה פישר
דוא"ל איש קשר:
Logistics-mint@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-975260
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר