חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק חוץ - למתן שירותי הכשרת והדרכת כבאים תעופתיים
מספר הודעה:
2
תאריך פרסום:
15/09/2016
תאריך אחרון להשגה/מענה:
10/10/2016
תאריך סיום פרסום:
10/10/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
תהא לתקופה של חמש שנים, עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות
שם ספק/ים:
a. IFTC SERCO - TEESSIDE ENGLAND; b. STRATEGIC FIRE - DRESDEN GERMANY; c. NEWCASTLE FIRE TRAINING CENTER - NEWCASTLE ENGLAND; d. FRANKFURT FIRE TRAINING CENTER - FRANKFURT GERMANY; e. C2FPA - CHATEAUROUX FRANCE
שווי ההתקשרות:
היקף צפוי מוערך לתקופת ההתקשרות בכ - 3,000,000 ₪
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
אורית צלח
דוא"ל איש קשר:
orittz@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9711296
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר