חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק חוץ - למתן שירותי הכשרת והדרכת פקחי טיסה בסימולטור
מספר הודעה:
1
תאריך פרסום:
28/09/2017
תאריך אחרון להשגה/מענה:
25/10/2017
תאריך סיום פרסום:
25/10/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
5 שנים, ואופציה להארכה בשתי תקופות נוספות בנות 24 חודשים כל אחת
שם ספק/ים:
SKYGUIDE; DFS Aviation Services; ANS – Air Navigation Services
שווי ההתקשרות:
היקף צפוי מוערך לתקופת ההתקשרות בכ – 40,000,000 ₪
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
כרמל גולדברג
דוא"ל איש קשר:
carmelgo@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9711296
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר