חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק חוץ - לייצור ואספקת רכב חפ"ק לנתב"ג
מספר הודעה:
1
תאריך פרסום:
25/08/2016
תאריך אחרון להשגה/מענה:
14/09/2016
תאריך סיום פרסום:
14/09/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
משך הזמן הנדרש לייצור ואספקת הרכב ותקופת האחריות
שם ספק/ים:
Frontline Communications; LDV Inc.; Farber
שווי ההתקשרות:
היקף צפוי מוערך בכ - 1,000,000$
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
כרמל גולדברג
דוא"ל איש קשר:
carmelgo@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9711296
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר