חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אספקה חודשית של בסיס נתונים תעופתי למערכת AFTN/AIS.
מספר הודעה:
52
תאריך פרסום:
06/04/2016
תאריך סיום פרסום:
06/04/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.09.2016-31.08.2019
שם ספק/לקוח:
JEPPESEN AERONAUICAL & MARINE
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר