חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקת גלילי נייר תרמי למדפסות למערכת הביומטרית.
מספר הודעה:
51
תאריך פרסום:
06/04/2016
תאריך סיום פרסום:
06/04/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
27.10.2016-26.10.2018
שם ספק/לקוח:
דיסק עין חרוד (מאוחד)
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר