חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקת יריעות שמשוניות ומתן שירותי תיקונים בקשר עם יריעות השמשונית עבור רשות שדות התעופה.
מספר הודעה:
50
תאריך פרסום:
06/04/2016
תאריך סיום פרסום:
06/04/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.07.2016-30.06.2019
שם ספק/לקוח:
תעשיות בצלאל ירושלמי ובנו בע"מ 
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר