חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי צופים למטאורולוגיה לתעופה עבור רש"ת
מספר הודעה:
203
תאריך פרסום:
17/12/2015
תאריך סיום פרסום:
17/12/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
26.11.2015-31.01.2018
שם ספק/לקוח:
ניהול משאבי סביבה (אינווירומנגר) בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר