חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
תכנון מערכת HBS בטרמינל 3 בנתב"ג
מספר הודעה:
201
תאריך פרסום:
17/12/2015
תאריך סיום פרסום:
17/12/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.09.2015-31.12.2015
שם ספק/לקוח:
SIEMENS AG
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר