חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי חילול שכר לעובדים וגימלאים של רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
200
תאריך פרסום:
17/12/2015
תאריך סיום פרסום:
17/12/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2016-31.12.2016
שם ספק/לקוח:
יוניק תעשיות תוכנה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר