חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה למתן שירותי סדרנות והכוונת קהל בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה.
מספר הודעה:
155
תאריך פרסום:
08/09/2016
תאריך סיום פרסום:
08/09/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
05.09.2016-30.06.2018
שם ספק/לקוח:
התאמה השמה ומידע (1995) בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר