חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקה ואחזקת מערכת בקרת מעברים, עבור רשות שדות התעופה.
מספר הודעה:
154
תאריך פרסום:
08/09/2016
תאריך סיום פרסום:
08/09/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2017-31.12.2021
שם ספק/לקוח:
מגאסון אלקטרוניקה ובקרה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר