חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה הרשאה לשימוש בנכסים בשדות התעופה הפנים ארציים אילת ושדה דב
מספר הודעה:
15
תאריך פרסום:
13/07/2016
תאריך סיום פרסום:
13/07/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בפרטי ההודעה
שם ספק/לקוח:
ישראייר תעופה ותיירות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר