חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה מסגרת לשימוש בנכסים בין הרשות לבין הדיור הממשלתי
מספר הודעה:
11
תאריך פרסום:
09/05/2017
תאריך סיום פרסום:
09/05/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
מיום הקצאת הנכסים כל עוד החוזה בתוקף
שם ספק/לקוח:
משרד האוצר - חשכ"ל
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר