חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה הרשאה לאחסון פד"ח במסוף הגבול ניצנה
מספר הודעה:
10
תאריך פרסום:
18/05/2016
תאריך סיום פרסום:
18/05/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
17.11.2016-16.11.2018
שם ספק/לקוח:
מקסימה המרכז להפרדת אוויר בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר