חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה הרשאה לשימוש בנכס בש"ת אילת
מספר הודעה:
8
תאריך פרסום:
15/05/2016
תאריך סיום פרסום:
15/05/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.04.2016-31.03.2018
שם ספק/לקוח:
צניחה, תעופה ותיירות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר