חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה הרשאה לשימוש בנכס בש"ת חיפה
מספר הודעה:
6
תאריך פרסום:
13/02/2017
תאריך סיום פרסום:
13/02/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.07.2017-31.12.2018
שם ספק/לקוח:
שפירית שירותי תעופה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר