חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה הרשאה לשימוש בנכסים בש"ת הרצליה
מספר הודעה:
5
תאריך פרסום:
13/02/2017
תאריך סיום פרסום:
13/02/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כל עוד החוזה בתוקף
שם ספק/לקוח:
סקאי שירותי תעופה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר