חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי ניהול חשבונות ובקרה תפעולית על בעל ההרשאה להפעלת מגרשי החניה בנתב"ג
מספר הודעה:
98
תאריך פרסום:
23/06/2016
תאריך סיום פרסום:
23/06/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
עד סוף חודש אוקטובר 2016
שם ספק/לקוח:
מרטנס הופמן יועצים לניהול בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר