חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי טב"ן בשתפ"א מרכז וצפון
מספר הודעה:
93
תאריך פרסום:
13/06/2016
תאריך סיום פרסום:
13/06/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.07.2016-31.10.2017
שם ספק/לקוח:
שלג לבן (1986) בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר