חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי ממונה בטיחות וגיהות בחטיבת הבטיחות
מספר הודעה:
87
תאריך פרסום:
06/06/2016
תאריך סיום פרסום:
06/06/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.07.2016-31.10.2016
שם ספק/לקוח:
טרם בטיחות וגהות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר