חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי יעוץ בתחום ניהול סיכוני מט"ח וביצוע גידור עסקאות עבור חטיבת הכספים של רש"ת
מספר הודעה:
82
תאריך פרסום:
01/06/2016
תאריך סיום פרסום:
01/06/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2017-31.12.2017
שם ספק/לקוח:
1. אופקים פיננסיים גלובליים בע"מ; 2. פריקו מנג'מנט (ת"א) בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר