חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקת מערכות דיזל גנרטור
מספר הודעה:
79
תאריך פרסום:
31/05/2016
תאריך סיום פרסום:
31/05/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
בהתאם ללו"ז לאספקה הנקובים בחוזה
שם ספק/לקוח:
פ.ק. גנרטורים וציוד בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר