חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
רכישת רשיונות ושירותים למערכת ERP עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
75
תאריך פרסום:
09/05/2016
תאריך סיום פרסום:
09/05/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.09.2016-31.08.2026
שם ספק/לקוח:
סאפ ישראל בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר