חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות מסגרת לאספקה ותחזוקה של מצלמות טמ"ס עבור רש"ת
מספר הודעה:
74
תאריך פרסום:
09/05/2016
תאריך סיום פרסום:
09/05/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
15.05.2016-14.05.2018
שם ספק/לקוח:
1. בינת יישום מערכות בע"מ; 2. מר מערכות אבטחה ותקשורת בע"מ; 3. שמרד אלקטרוניקה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר