חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקת אוטובוסים תעופתיים עבור רש"ת
מספר הודעה:
72
תאריך פרסום:
05/05/2016
תאריך סיום פרסום:
05/05/2017
פרטי ההתקשרות
 
שם ספק/לקוח:
COBUS INDUSTRIES Gmbh
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר