חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות מסגרת לרכישת צמיגים עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
71
תאריך פרסום:
19/04/2016
תאריך סיום פרסום:
19/04/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
02.03.2016-01.03.2018
שם ספק/לקוח:
1. קו-גול יוניטרייד בע"מ; 2. החברה הישראלית לצמיגי חקלאות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר