חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי ייעוץ טכני בתחום האוטובוסים התעופתיים עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
70
תאריך פרסום:
18/04/2016
תאריך סיום פרסום:
18/04/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.08.2016-31.07.2018
שם ספק/לקוח:
צברטק בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר