חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות לצורך התחברות לרשת התקשורת PENS (Pan European Network Services)
מספר הודעה:
69
תאריך פרסום:
17/04/2016
תאריך סיום פרסום:
17/04/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
תהא ל-5 שנים עם אופציה לרשות להארכה לעד 10 שנים נוספות בכל תמהיל שיידרש בהתאם לצרכי הרשות
שם ספק/לקוח:
EUROCONTROL
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר